Besöksadress
Stiftelsen Stegen
c/o Umeå Universitet
enh. för näringsforskning

Utdelningsadress
Box 4025

904 02 Umeå

 

Telefon: 090-700990, 070-6822360

Fax:        090-700990

E-post:   info@stegen-com.se

Hemsida rev. 2014-01-12 

 

 

 

Välkommen till Stiftelsen Stegen

 

Stegen bygger vägar och broar för arbetslösa personer som behöver hjälp till självhjälp att hitta egna nya vägar till ett arbete. Stegen är ett komplement till samhällsreguljära aktörer och verkar som ett nonprofit företag.

 

> 2000 personer har genomströmmat Stegens projekt sedan 1996 och erfarenheter och resultat har kontinuerligt dokumenterats. Sociologiska Institutionen vid Umeå Universitet och Rådet för arbetslivsforskning har aktivt varit delaktiga i utvärderingarna.

 

                                                 Stegens två ben

 

Individuella

arbetsmarknadsprojekt

 

- arbetslivsinriktad rehabilitering

Samhällsprojekt

 

- Innovationer

- Forskning

- Ny Teknik

 

 

Copyright ® 2009-2014 stegen-com.se

Stiftelsen Stegen